EdApp by SafetyCulture
Course Library

From the Community

Chương trình đào tạo về tác hại của việc sử dụng rượu bia trong điều khiển phương tiện giao thông ở Việt Nam"Chương trình đào tạo về tác hại của việc sử dụng rượu bia trong điều khiển phương tiện giao thông là một chương trình đào tạo toàn cầu, được phát triển bởi Viện Đào tạo và Nghiên cứu của Liên hợp quốc (UNITAR) với sự hỗ trợ của Pernod Ricard. Nhằm thúc đẩy mục tiêu hoạt động an toàn đường bộ toàn cầu của Liên hợp quốc số 9 để giảm một nửa số ca thương tích và tử vong do giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia vào năm 2030. Chương trình bao gồm bốn mô-đun để trang bị cho bạn kiến thức cơ bản về số liệu thống kê tai nạn trên đường, tác động của rượu đối với khả năng lái xe, rủi ro khi lái xe khi say, sự phân nhánh pháp lý và trách nhiệm cá nhân của bạn trong việc tránh lái xe khi đã uống rượu. Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích cuộc hành trình này và cảm thấy được trao quyền để đưa ra quyết định đúng đắn trên đường. Sức khỏe của bạn và sự an toàn của gia đình và bạn bè của bạn phải luôn được ưu tiên hàng đầu!"In partnership
7 Lessons
5 (1)
Барный мир будущегоПредлагаем вам качественно улучшить работу вашего заведения, сделав его более этичным и экологичным! Давайте вместе строить устойчивое и ответственное будущее. В этом глобальным обучающем курсе, разработанном совместно компанией Pernod Ricard, Trash Tiki и Sustainable Restaurant Association, собраны ключевые знания, которые помогут вам сделать бар более экологичным и уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Курс охватывает ключевые направления устойчивого развития и социальной ответственности — от закупки ингредиентов и ответственной продажи алкоголя до управления отходами — и отвечает всем Целям устойчивого развития ООН. Курс разделен на четыре модуля (продукты, обслуживание, инфраструктура и сотрудники) и поможет вам и вашему коллективу подготовиться к более зеленому, ответственному и инклюзивному будущему. This course is also available in English, Simplified Chinese, Spanish, Portuguese, Russian, Polish and French. Accessible from the Pernod Ricard section of the EdApp Content Library.In partnership
13 Lessons
4.9 (227)